Góc nhìn quản trị Kỹ năng

5 bí quyết đàm phán như ý muốn

Những nhà đàm phán bậc thầy luôn đạt được mọi thứ họ muốn, thậm chí nhiều hơn cả mong đợi, bởi họ luôn hiểu rõ một điều: “Mức giá nào cũng có thể đàm phán được”. Bạn nhận được một lời mời làm việc nhưng mức lương không phải là con số bạn hy vọng […]