Kinh Doanh Thương mại điện tử

Lòng tin người tiêu dùng – Rào cản trong thương mại điện tử

Khoảng 35 – 40% dân số sử dụng internet là cơ hội cho thương mại điện tử phát triển nhưng vẫn còn đó những thách thức.  Theo báo cáo của Ủy ban Băng thông rộng Liên Hiệp Quốc, hơn 40% dân số thế giới đã kết nối trực tuyến và đến năm 2017, sẽ có […]

Kinh Doanh Thương mại điện tử

Kinh doanh trực tuyến: Uy tín là trên hết

Trong kinh doanh, giữ chữ tín với khách hàng là điều vô cùng quan trọng, vì “một lần bất tín, vạn lần bất tin”. Khi khách hàng đã mất lòng tin thì doanh nghiệp (DN) sẽ khó có thể tạo dựng lại, đặc biệt trong thời đại công nghệ số hiện nay.  “Treo đầu dê, […]